Orta öğretim kurumlarında zorunlu olarak yapılan ortak sınavlar için oluşturulan program sayesinde öğrenciler birbirinden bağımsız olarak S düzeninde farklı salonlara dağıtılır.Özellikleri:

1. Sınıf sınıf veya şube şube seçim yapılabilir
2. Sınav salonları oluşturulurken salondaki öğrenci sayıları elle değiştirilebilir.
3. Salonlardaki herhangi bir öğrenci Numarası yazılarak kolayca bulunabilir.
4. Her bir şubeye farklı farklı ders tanımı yapılarak salon evreklarında şube veya sınıf olarak sınav kağıdı sayısı bilgisi verilir.
5. PDF çıktısı olarak salon çıktıları ve sınıf çıktıları toplu halde verilir.
6. Salonlardaki sınav kağıdı sayıları ayrı ayrı verilir.