Ortak sınavların uygulandığı okullarda kullanılan program sayesinde öğrenciler karmaşık ve bağımsız olarak farklı farklı sınav salonlarına dağıtılmakta ve güvenli bir sınav ortamı sağlanmaktadır.

Program sayesinde, öğrenciler yapılan ortak sınavlarda her defasında farklı farklı salonlarda sınava girmektedir.

Program sınıf listelerini ve salon listelerini çıktı olarak vermektedir.

9-10-11 ve 12. sınıflardan oluşan bir ortak sınavda öğrenciler ön sırada 9 ve 10 arka sırada 11 ve 12 olarak sıralanmaktadır.

Örnek Oturum Şeması :

Ortak Sınav Dağıtım Programı Tanıtım
İletişim ve İstek Formu
Yenile